Mariana S. ŢĂRANU, doctor în istorie

Reinstaurarea autorităţilor sovietice în teritoriile românești pe care din 1940 le-au redenumit RSSM s-a făcut prin forţa armelor, iar menţinerea acestora la putere prin intermediul înteţirii terorii. Mai mult, una din modalitățile frecvent folosite după 1944 a fost, inclusiv, crearea unui climat de neîncredere şi suspiciune între oameni prin intermediul încurajării denunţurilor şi înfricoşării martorilor, dar şi stimularea celor care îşi ofereau serviciile benevol.

Dosarele victimelor regimului sovietic conţin şi Procese verbale detaliate ale celor care au fost constrânşi să depună mărturii despre unul sau alt consătean. În timpul anchetelor realizate de organele KGB-iste răspunsurile oamenilor erau determinate de instinctul fiecăruia de supravieţuire.

Consider necesar să accentuez meticulozitatea cu care au fost întocmite aceste dosare, fiecare conţine mărturiile a cel puţin trei persoane cu care victima a fost în contact.

În baza studierii dosarului consăteanului meu Alexandru Ursu, din satul Cimişeni, astăzi raionul Criuleni, condamnat pe nedrept de regimul sovietic la zece ani de GULAG voi prezenta Procesul verbal al anchetei bunelului meu Ion Ţăranu, interogat de Anchetatorul secţiei speciale a Securităţii de Stat a RSSM, letenantul Latvinov pe data de 4 iunie 1945.

Alexandru Ursu s-a născut în satul Cimişeni, raionul Vadul lui Vodă, în anul 1912 într-o familie de ţărani gospodari. Era unul dintre puţinii locuitori ai Cimişeniului care a absolvit şcoala  de opt ani. Capacitatea de a analiza lucrurile în profunzime, spiritul de gospodar şi viziunile ce le avea asupra vieţii l-au determinat ca să se înscrie în Partidul Cuzist şi o perioadă să activeze ajutor de primar de Cimişeni.

Pentru aceasta la 20 iulie 1945 Tribunalul Militar al NKVD-ului din RSS Moldovenească, în baza art. 54, p. 10 a Codului Penal al RSS Ucrainene valabil la moment şi pe teritoriul RSS Moldoveneşti l-a condamnat la 10 ani de GULAG, cu privare ulterioare în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea întregii averi.

Motivul condamnării a fost: tentativa de  dezorganizare a campaniei de semănat din toamna anului 1944.

Articolul 54, p. 10 a Codului Penal al RSS Ucrainene valabil la moment şi pe teritoriul RSS Moldoveneşti stipulează: Propagandă sau agitaţie prin care se face apel la înăbuşirea, subminarea sau slăbirea puterii sovietice sau comiterea altor crime contrarevoluţionare precum şi răspândirea sau pregătirea, sau păstrarea literaturii cu conţinut similar sunt pedepsite cu privaţione de libertate pe un termen nu mai mic de şase luni.

Propunem mai jos Procesul verbal al interogatoriului unui consăteanului Ion Ţăranu.

Proces verbal al interogatoriului nr. ____ (lipseşte)

Înterogatoriul a început la 4 iunie 1945, ora ___, min. ____

Înterogatoriul a luat sfârşit la 4 iunie 1945, ora ___, min. ____

Subsemnatul Anchetatorul secţiei speciale a CP Securităţii de Stat a RSSM, letenantul Securităţii de Stat Latvinov l-am interogat în calitate de martor pe

Numele, prenumele şi patronimicul ŢĂRANU Ivan Fiodorovici

Născut în anul 1901

Locul naşterii satul Cimişeni, raionul Vadul lui Vodă, RSSM

Adresa satul Cimişeni, raionul Vadul lui Vodă, judeţul Chişinău, RSSM

Apartenenţa partiinică fără partid

Naţionalitatea moldovean

Cetăţenia URSS

Paşaport sau un alte acte Livret militar, eliberat la 29 decembrie 1944

Studii 4 clase ale şcolii săteşti

Profesia sau specialitatea gospodăria agricolă

Genul de activitate satul Cimişeni gospodăria agricolă

Componenţa familiei soţia – Teodora, născută în 1903, fiici – cinci persoane, feciori – trei persoane, toţi locuiesc pe teritoriul sovietului sătesc Cimişeni, raionul Vadul lui Vodă, judeţul Chişinău, RSSM

Apartenenţa socială ţărani săraci

Activităţi politice desfăşurate în trecut nu sunt

Decoraţii de stat nu am

Supus militar sau gradul nu

Atitudinea faţă de recrutarea militară Comisariatul Militar Raional Vadul lui Vodă

Participarea la razboiul pentru apărarea Patriei nu am participat

A fost rănit sau contuzionat nu

A fost pe teritoriul ocupat de duşman în perioada 1941-1944

A participat în diferite bande, organizaţii antisovietice sau răscoale (când, unde) nu a participat

A fost judecat nu

Mărturiile martorului Ţăranu

De responsabilitatea pentru depunerea mărturiilor false conform Codului Penal al RSS Ucrainene a fost preîntâmpinat.

Întrebare: Pe Ursu Alexandru îl cunoaşteţi?

 

Răspuns: Da, eu îl cunosc bine pe consăteanul meu Ursu Alexandru Dimitrievici.

Întrebare: Dumneavoastră sunteţi în ralaţii ostile cu Ursu Alexandru Dimitrievici?

 

Răspuns: Relaţiile mele cu Ursu Alexandru Dimitrievici sunt bune, reglări de conturi nu am avut şi nici nu avem.

Întrebare: Ce cunoaşteţi despre atutudinea duşmănoasă a lui Ursu Alexandru Dimitrievici din perioada ocupaţiei germano-române a teritoriului RSS Moldoveneşti?

 

Răspuns: Referitor la acţiunile duşmănoase împotriva puterii sovietice ale lui Ursu Alexandru Dimitrievici eu nu cunosc nimic. Eu cunosc doar că el provine din familia unor simpli chiaburi şi nu mai ţin minte în ce an a fost membru al partidului cuzist, iar funcţia pe care o ocupa în partidul cuzist eu nu o cunosc.

Întrebare: Din momentul eliberării teritoriului satului vostru de ocupanţii germano-români ce fel de agitaţie antisovietică făcea printre locuitorii satului?

 

Răspuns: La această întrebare eu nu am nici un răspuns, deoarece despre aceasta eu nu cunosc nimic.

Întrebare: La adunarea locuitorilor satului Cimişeni organizată în luna martie 1945 unde s-a discutat întrebarea organizării semănatului de primăvară aţi participat?

 

Răspuns: În luna martie 1945 când s-a desfăşurat adunarea locuitorilor satului nostru Cimişeni referitoare la semănăturile de primăvară eu nu am avut posibilitate să particip, deparece în acea perioadă eu nu eram acasă. Începând cu luna ianuarie 1945 şi până în prezent fără întrerupere tot timpul am fost în deplasare, din acest motiv în acest an eu nu am avut posibilitate să particip la nici o adunare cu excepţia celei din luna mai când s-a făcut înscrierea la acordarea împrumuturilor.

Întrebare: Când aţi primit de la stat seminţe pentru semănat şi când le-aţi împărţit locuitorilor satului vostru?

Răspuns: În calitate de şef de depozit am primit fondul semincer aproximativ la 5 octombrie 1944 din punctul Mereni, iar deja începând cu 14 octombrie 1944 am început împărţirea acestuia locuitorilor satului nostru Cimişeni.

Întrebare: În momentul în care aţi primit seminţele şi le împărţeaţi locuitorilor satului unde se afla cetăţeanul Ursu Alexandru Dimitrievici?

 

Răspuns: După cum am menţionat mai sus eu am primit seminţele pe data de 5 octombrie 1944. În perioada 5 octombrie – 14 octombrie 1944 am împărţit seminţe oamenilor din sat. Dacă a fost prezent sau nu perioada indicată Ursu Alexandru Dimitrievici eu nu pot să spun, dat fiind faptul că în satul nostru sunt în jur de 500 de case şi mulţi s-au înscris ca să primească seminţe. Mai târziu eu am auzit că învăţătorul satului nostru Ursu Alexandru Dimitrievici a învăţat la cursuri de învăţători, dar nu ştiu precis în ce perioadă a lunii octombrie 1944. El a fost plecat la cursuri, dar unde concret s-a aflat eu nu cunosc, de asemenea eu nu cunosc dacă în perioada desfăşurării cursurilor de învăţători el venea sau nu venea pe acasă.

Întrebare: A-ti mai dori sa adăugaţi ceva la cele spuse?

 

Răspuns: Eu nu mai am ce adăuga la mărturiile mele.

Procesul verbal al anchetei este întocmit conform mărturiilor mele corect, mi-a fost citit în voce în limba rusă pentru ce şi semnez /semnătura/.

A interogat: Anchetatorul NKVD din RSSM, letenantul securităţii de stat Latvinov

Leave a Reply