Masa rotundă “Securitate prin cooperare” organizată de Asociaţia George C. Marshall-Republica Moldova la 21 septembrie 2010 în incinta Ministerului Apărării de la Chişinău, a reunit reprezentanţii mai multor ministere, experţi militari şi civili, oficialităţi ai misiunilor diplomatice din Moldova, absolvenţi ai Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall (Garmish, Germania). Cei prezenţi au analizat subiecte legate de securitatea regională şi naţională în contextul relaţiilor moldo-române şi al perspectivei europene. Delegaţia română a fost condusă de Doru Frunzulică, preşedintele asociaţiei similare de peste Prut, acesta fiind şi deputat, membrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi securitate naţională în legislativul de la Bucureşti. Salutabilă a fost participarea la masa rotundă a unui alt colegului Mihai Tudose, preşedintele comisiei pentru probleme economice, buget şi finaţe. Cu toate că ambii din start au declarat că ei, precum şi colegii acestora, sunt la Chişinău în calitate de membri ai asociaţieie române, acest lucru nu a defovarizat un dialog productiv. Atmosfera evenimentului s-a încadrat în spiritul democraţiei şi a liberului schim de opinii insuflat nouă la Garmish. La masa rotundă a fost prezent şi Dean Dwigans, şeful serviciului absolvenţi, precum şi dl. Cris O`Connor, un bun prieten al absolvenţilor moldoveni.
Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall (aproximativ opt mii de absolvenţi provenind din 53 ţări, inclusiv 184 din Republica Moldova), are drept scop crearea condiţiilor stabile pentru dezvoltarea instituţiilor şi relaţiilor democratice, în special în domeniul securităţii şi apărării, precum şi stabilirea unor relaţii de parteneriat între statele din America de Nord, Europa şi Asia.
Activitatea asociaţiei se încadrează în spiritul colaborării europene şi euro-atlantice. În acest sens avem semnate acorduri de colaborare cu structurile asociative similare din Ucraina şi România ( un exemplu fiind acord semnat cu Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene). În revista facultăţii menţionate, „STUDIA SECURITAS”, veţi găsi materiale publicate de absolvenţii noştri Ion Stăvilă, Gheorghe Balan, Ghenadie Gore şi alţii. La Chişinău Universitate „Lucian Blaga” din Sibiu a fost prezentată de Vlad Alexandru Vasiu, prodecanul facultăţii.
Acordul semnat cu colegii de la Bucureşti prevede invitarea reciprocă a membrilor celor două organizaţii la manifestările organizate în ambele ţări, publicarea unor materiale ştiinţifice în volume de specialitate, promovarea unei strânse colaborări şi a unor relaţii speciale pe toate planurile între Republica Moldova şi România, informarea reciprocă, evaluarea parteneriatului strategic dintre cele două asociaţii etc. Necesitatea întreţinerii unor relaţii productive cu absolvenţii Centrului George C. Marshall din statele vecine reiese şi din faptul că uneori activitatea diplomaţiei populare depăşeşte eforturile oficialităţilor. Există mai multe probleme care necesită a fi ţinute în vizorul structurilor statale şi (de ce nu) a ONG-urilor de genul nostru. Printre ele menţionăm controlul democratic asupra structurilor de forţă, relaţiile militar-civile, pericolele asimetrice şi netradiţionale, traficul de fiinţe umane, droguri şi armament, conflictele regionale, un nou rol pe care îl are NATO, operaţiunile de menţinere a păcii, gestionarea situaţiilor legate de dezastrele naturale, rolul UE după extindere, relaţiile NATO-UE şi multe altele.
Despre edificarea unui parteneriat strategic şi a raporturilor diplomatice cu România a vorbit Vitalie Marinuţa, ministrul apărării, care a menţionat România, în plan militar bilateral, contribuie semnificativ la asistenţa tehnico-materială a Armatei Naţionale, asistenţa socială a militarilor şi familiilor lor, precum şi la instruirea efectivului Armatei Naţionale în instituţiile de învăţământ militar românesc. În acest context ministrul a adresat sincere mulţumiri Guvernului României pentru faptul că a sporit semnificativ numărul burselor oferite Republicii Moldova în domeniul învăţămîntului militar liceal, universitar şi postuniversitar.
Vitalie Marinuţă a opinat că tematica mesei rotunde „Securitate prin Cooperare” este actuală şi binevenită, subliniind şi rolul Centrului George C. Marshall în pregătirea personalului Armatei Naţionale.
Exelenţa Sa domnul Marius Gabriel Lazurcă, ambasadorul României la Chişinău, a reiterat susţinerea Bucureştiului în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, a menţionat că „România, stat membru UE, insistă pentru o mai mare implicare a Uniunii în Republica Moldova, pentru acordarea de asistenţă financiară europeană şi creşterea contribuţiei Uniunii la finanţarea proiectelor de dezvoltare economică şi socială”.
O temă aparte a constituit-osubiectl rolului comunităţii europene în soluţionarea conflictului transnistrean. Nu au lipsit nici aspecte pur tehnice care ţin activitatea ONG-urilor noastre şi colaborarea de perspectivă. De menţionat că activitatea a coincis cu a zecea aniversare de la înregistrarea oficială a Asociaţiei George C. Marshall Moldova. Cu acest prilej un grup de absolvenţi de la Chişinău, printre care Iosob Andrian şi Genadii Gore, au primit de la colegii bucureşteni Diplome de Onoare pentru contribuţia la dezvoltarea relaţiilor Republicii Moldova cu România şi promovării integrării europene şi euro-atlantice.

Andrei Covrig, colonel (rez),
preşedintele Asociaţiei George C. Marshall-Republica Moldova

Leave a Reply